dilluns, 9 de gener de 2006

El doctor Caligari va a
presentar a Cesare,que
endevina el futur i
coneix el passat.Només
tracta de...ajudar a la
gent i a ses ments
ANESTESIADETES