dilluns, 9 de gener de 2006


Quella stampa mi piace tanto...Si no sabeu qui és
quan us digui el nom us sonarà moltísim:
Lui e PALMIRO TOGLIATTI in comizio,dil Partito Comunista Italiano,un altre seguidor de la política stalinista,mui de moda avui en dia junt a Gran Hermano i Operasión Triunfo.Ea.
Palmiro Togliatti m´ha donat molt,molt més del que us podeu pensar.